Hizmetlerimiz


OSGB Hizmetlerinin Avantajları


 • İş Sağlığı ve İş Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nin 8’inci maddesine göre, 15m2’den az olmamak üzere en az bir muayene ve ilkyardım odası ile, endüstriyel faaliyet gösteren işyerlerinde 8 m2’den az olmamak üzere bir iş güvenliği uzmanı odası bulundurma zorunluluğu olmaz.
 • İş Sağlığı ve İş Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nin 8’inci maddesine göre, EK-1’de belirtilen asgari malzemeler listesi bulundurma zorunluluğu ortadan kalkar.
 • İşyeri hekimi, risk grubuna göre iş güvenliği uzmanı, sağlık elemanı gibi elemanları görevlendirme yükümlülüğünüz olmaz. Konuyla ilgili yapılacak olası ihbarları ve kıdem tazminatları dert edinmezsiniz.
 • İşletme körlüğünden kurtulursunuz. İşyerinizdeki eksikler ve yanlış uygulamaları uzman bir ekip tespit ederek yönetime rapor eder.
 • Personel değişiminin zorunlu olduğu hallerde aynı niteliklere haiz bir personel zaman kaybı olmaksızın görevi yürütür.
 • İŞ-SA OSGB tarafından görevlendirilen işyeri hekimi ya da iş güvenliği uzmanı, İŞ-SA OSGB tarafından denetlenir, böylelikle verilen hizmetin kalitesi artar.
 • Şirketiniz bünyesinde görevlendirdiğimiz iş güvenliği uzmanımız sadece eksikleri ve uygunsuzlukları tespit etmez, bunlara karşı nasıl önlem alınması gerektiği ile ilgili öneriler de sunar.
 • OSGB’miz ile iş sağlığı ve güvenliği hizmeti tek elden yürütülerek kurul kararları daha düzenli ve daha kolay uygulanabilir hale gelir.
 • İŞ-SA OSGB gizlilik ilkesine bağlı olarak çalışır, denetimlerini tarafsız ve objektif olarak yapar.
 • OSGB’miz ile yapılan anlaşmalar faturalandırılır, böylelikle işletmenize vergi avantajı sağlanır.
 • İşçilerin sağlık gözetim raporları ve çalışma ortamına ait bütün bilgiler işveren adına kayıt altına alınır, saklanır.
 • İŞ-SA OSGB işveren adına Bakanlıklar ile ilgili tüm yasal süreçleri takip eder, işverene raporlama yapar.