Eğitim Konularımız


Eğitim Konularımız Neler?

1. Genel ilk yardım bilgisi

2. Hastanın ve olay yerinin değerlendirilmesi

3. Temel yaşam desteği

4. Kanamalarda ilk yardım

5. Yaralanmalarda ilk yardım

6. Yanık, donma ve sıcak çarpmasında ilk yardım

7. Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım

8. Bilinç bozukluklarında ilk yardım

9. Zehirlenmelerde ilk yardım

10. Hayvan ısırmalarında ilk yardım

11. Göze, kulağa, buruna yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım

12. Boğulmalarda ilk yardım

13. Hasta ve yaralı taşıma teknikleri