Mobil Sağlık


Daha sağlıklı ve güvenli bir iş yaşamı için


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanu-nu’na göre, işletmelerin çalışanlarının tetkik ve tahlil sonuçlarını 10 yıl süreyle saklama zorunluluğu vardır. Mobil sağlık aracımızda yapılan bütün tetkik ve tahlil-ler, isteğiniz doğrultusunda, firmamız ta-rafından arşivlenmekte ve daha sonra yapılacak tahlil sonuçları ile karşılaştırıla-rak sizlere rapor olarak sunulmaktadır. Bu uygulamanın, hem kanuni zorunlulu-ğunuzu yerine getirmekte hem de meslek hastalıklarının oluşumu ve gelişimi konu-sunda işletmenize ve çalışanlarınıza büyük yararlar sağlayacağından eminiz.

İş yaşamınızı kolaylaştırıyoruz.

Gelin siz de MODİS’in size sunduğu bu kolaylıklardan yararlanın.