Akciğer Grafisi


AKCİĞER FİLMİ ÇEKİMİ

AKCİĞER FİLMLERİ NEDEN ÇEKİLİR?

MİKROFİLM İLE  NORMAL FİLMİN NE FARKI   VARDIR?


Akciğer filmleri, iş yerindeki solunum yolları ve akciğerleri etkileyebilecek gaz, toz, duman ve kimyasal şartlar karşısında çalışanların maruz kaldıkları akciğer kanseri ve akciğer hastalıklarına yakalanma riski ile sonradan tedavisi zor veya imkansız olabilecek hastalıklara yakalanma risklerinin değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanır.

Fabrika ortamlarında çalışan işçilerin en az yılda bir kez göğüs radyografileri çekilerek bir radyoloji uzmanı tarafından, çalışma ortamındaki mesleki riskler göz önünde tutularak değerlendirilip raporlandırılır. Tozlu ortamda çalışan işçilerin ise periyodik olarak sağlık muayeneleri yapılır ve her altı ayda bir göğüs radyografileri tekrarlanır. Solunum ve dolaşım sistemi hastalıkları görülen kontrol ve tedavi altına alınır. Çekilen akciğer grafileri en az iki yıl boyunca saklanır.

 

Mesleki akciğer hastalıklarının üç önemli özelliği bulunmaktadır. 

İşyerlerinde çeşitli maddelere maruziyet sonucu ortaya çıkarlar ya da bu maddelerin etkisiyle alevlenebilirler;

Önlenebilirler;

Potansiyel olarak tazmin edilebilirler

Temel olarak mesleki akciğer hastalıklarını dört grupta incelemek mümkündür.

Mesleki havayolu hastalıkları

Pnömokonyozlar

Hipersensitivite pnömonisi

Akut toksit inhalasyon sendromları

Ulusal ve Uluslararası (ILO ve Avrupa Birliği Standartları) normlara göre 35*35 ebadında, kullanılan filmler AGFA, FUJI, KODAK gibi kalitesi tescilli filmler olmalıdır.

Mikrofilmlerde karşılaşılan yanlışlık ve noksanlıklar nedeniyle mikrofilmler önerilmemekte, Avrupa Standartlarında kullanılmamaktadır.